שקופית קודמת
שקופית הבאה

חזון הישיבה

ישיבת נהרדעא הציבה לעצמה כמטרה לגדל ולטפח תלמידים המשלבים מידות ודרך ארץ לצד שקיעות, התמדה ואהבת התורה.
בית היוצר של הישיבה זוכה להצמיח מדי שנה תלמידים עובדי ה' מתוך שמחה ואהבה, עם אמונה בצדקת דרכם. תלמידים המעריכים את הזמן ומנצלים אותו עד תום ביודעם שהצלחתם ועלייתם הרוחנית היא משאת נפש של ראשי ורבני הישיבה.

ישיבת נהרדעא חרטה על דיגלה אהבה לתלמידים, תוך הקניית סולם ערכים הכולל הנחלת לימוד תורה לשמה, דאגה לכל תלמיד ותלמיד למיצוי יכולותיו האישיות בליווי של צוות הרמ"ים והמשגיחים בישיבה, העושה לילות כימים, למען בנייתו של כל תלמיד ותלמיד, כאב הדואג לבנו.

עם השנים, קנתה לעצמה ישיבת נהרדעא את שמה הטוב ההולך לפניה כישיבה המקנה לתלמידיה את מכלול הכלים הדרושים לנערים בגילאי הישיבה על למנת לבנות את אישיותם הרוחנית, לצד הכנה ממשית לחיי המעשה.

ביצוע נדיר ומרומם נפש של תלמידי ישיבת נהרדעא המבטאים - יחד עם הר"מים ואנשי הצוות - באופן מוחשי, הישר מתוך בית המדרש, ורגע לאחר מעמד נרגש של סיומי מסכתות שנלמדו על ידי תלמידי הישיבה את התממשות מילותיו של בעל 'אור החיים' הקדוש.